Softmarketing jako innowacyjny model biznesu

Przyczyna powstania modelu SoftMarketingu, który wyodrębnił się z klasycznego marketingu sieciowego była jedna, człowiek jako nadrzędna wartość i biznes, który tę wartość stawia w centrum uwagi. Model Softmarketing koncentruje swoje działania wokół trzech kluczowych obszarów, dając rozwiązania systemowe dla każdego z nich:

Społeczność, jest fundamentem tego modelu biznesowego, a jej przyrost i utrzymanie prawdziwych w niej relacji odbywa się dzięki określonym wartościom i zasadom.

Wartości: Działania w Naszym modelu skoncentrowane są wokół 3 filarów: Szczęścia, Zdrowia i Obfitości, a kluczem do ich realizacji jest intencja oraz wartości. 

Intencja: Wierzymy, że intencją każdego działania powinien być Człowiek w Centrum Uwagi. 

Rozumiemy, że to co dajesz wraca, dlatego Naszą Intencję realizuje w trzech obszarach

 

Szczęście: Szczęśliwi Ludzie budują Szczęśliwe Biznesy.

Zdrowie: Mamy zdrowe podejście do biznesu i biznesowe podejście do zdrowia. Dlatego rozwijamy zdrowy biznes. Odpowiedzią są rozwiązania prozdrowotne w postaci produktów najwyższej jakości, a także zorganizowana na najwyższym poziomie edukacja prozdrowotna, we współpracy z Kampanią Społeczną „Żyję Świadomie”.

Obfitość: Efektem dobrego życia  opartego na intencji Człowieka w Centrum Uwagi jest sukces, spełnienie i obfitość, nie tylko w obszarze finansów, ale w każdej sferze życia.

Do skutecznej realizacji strategii w tych 3 obszarach służy ściśle określony Kodeks Wartości DuoLife .

Zaufanie to podstawa efektywnej współpracy, bo bezpośrednio wpływa na komunikację i stanowi punkt wyjścia każdej relacji oraz każdego działania, które podejmujemy.

Uczciwość, gdyż budujemy biznes ze sobą, a nie na sobie. Robimy to co właściwe, nawet jeśli oznacza to chwilową utratę zysku. Dotrzymujemy obietnic i zobowiązań w każdej sytuacji.

Szacunek. Tworzymy Środowisko,którego każdy jest częścią i czuje to, mając Przestrzeń do wyrażania siebie  i realizowania potencjału.

Wolność, jako że szanujemy wolną wolę każdego człowieka. Dostarczamy rozwiązania, które dają przestrzeń i wolność wyboru każdemu.

Innowacyjność i wyznaczanie nowych trendów w biznesie, rozwoju i zdrowiu.

Przywództwo: Chcemy, aby Nasz wpływ był najlepszy dla świata i dla Nas.